معاونت پژوهش و فناوری خبر داد

برگزاری پنجمین کرسی ترویجی با عنوان نقش ژنتیک در شخصیت، رفتار و فرهنگ

به گزارش روایط عمومی و به نقل از دبیر کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، پنجمین کرسی ترویجی دانشگاه شهید رجائی با عنوان نقش ژنتیک در رفتار و فرهنگ توسط دکتر نجف طهماسبی‌پور در روز سه شنبه  ۲۴ بهمن‌ماه در سالن شهید باهنر برگزار گردید. در برگزاری این کرسی دکتر عبدالمحمد طاهری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی شیراز به عنوان ناقد خارجی و دکتر جمشید جراره عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی به عنوان ناقد داخلی حضور داشتند. همچنین مدیریت این نشست علمی توسط آقای مجید ابراهیم دماوندی مدرس دانشکده علوم انسانی انجام گردید.

دبیر کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، افزود: پنجمین کرسی ترویجی در سالن شهید باهنر و از ساعت ۱۴ تا ۱۶ روز سه شنبه ۲۴ دیماه با حضور اساتید و دانشجویان مختلف خصوصا از دانشکده علوم انسانی برگزار شد. بر اساس این گزارش، این نشست سومین کرسی ترویجی دانشکده علوم انسانی به شمار می رود که در سال ۱۳۹۶ برگزار گردید.

 photo_2018-02-12_06-09-41   photo_2018-02-12_06-10-12photo_2018-02-12_06-09-52photo_2018-02-12_06-10-06