دبیرخانه همایش خبر داد

پنجمین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه در اول اسفند ماه سال جاری همانند سال های گذشته با همکاری معاونت آموزش متوسطه و آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می شود. از عموم پژوهشگران، اساتید، معلمان و دانشجویان گرامی برای شرکت در همایش دعوت می شود تا نسبت به ارسال اثار خود (مقالات پژوهشی، مقالات مروری ، تجربه های آموزشی و طرح درس) به دبیرخانه همایش اقدام نمایند.

                                                                                  دبیرخانه همایش

 

5-rbse