برگزاری وبینار علمی “مرتب سازی داده ها و کاربردهای آن”

وبینار علمی “مرتب سازی داده ها و کاربردهای آن” روز دوشنبه ۲۹ دی ماه با حضور اساتید و دانشجویان علاقمند توسط آقای دکتر شیروانی مقدم از اعضای هیئت علمی گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق برگزار شد. در این وبینار کاربرد مرتب سازی، دلایل مرتب سازی اطلاعات، انواع داده ها، فرآیند مرتب سازی، الگوریتم های مناسب و کاربردی در مرتب سازی اطلاعات و الگوریتم های پیشنهاد شده و موفق در این زمینه، ارائه شدند.