برگزاری وبینار تبیین مکتب حاج قاسم سلیمانی

به گزارش رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه شهید رجایی، وبینار بررسی ابعاد شخصیتی شهید سلیمانی در روایت های رسانه ای امشب ساعت ۱۹ برگزار شد.
در این وبینار که به مدت ۹۰ دقیقه به طول انجامید دکتر سهیل احمدی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درخصوص حضور ملت ایران در سه جنگ اقتصادی، جنگ نرم و جنگ اراده ها ضرورت حضور موثر معلمان و اساتید را در تصویر سازی مناسب و روشنگرانه در خصوص مکتب حاج قاسم یاد آور شدند.
در این نشست مجازی که با حضور ۳۶ نفر از اساتید، کارکنان و دانشجویان برگزار شد. مدرس و پژوهشگر دانشگاه امام حسین (ع) دو کتاب مفید را با عناوین “سواد روایت” و “روایت و کنش جمعی”معرفی کردند که در بحث روایت سازی رسانه ای می تواند به فهم موضوع کمک کند .

ایشان روایت هنرمندانه از مکتب حاج قاسم را رمز ماندگاری آن بیان کردند که می تواند خلا ضعف تبلیغات و روایتگری را کاهش دهد.
در ادامه به تعریف مکتب و ابعاد مختلف سلوک و رفتار پهلوانانه و قهرمانانه فرمانده مقاومت پرداختند.
در پایان ضرورت مدیریت جامعه به دست امثال حاج قاسم را بیان کرده اذعان داشتند که جبهه استکبار با تقابل دیپلماسی و میدان سعی در تخریب این چهره محبوب داشت که با بصیرت و آگاهی مردم و روشنگری های مقام رهبری تیرشان به سنگ خورد.
این وبینار در ساعت ۱۹/۳۰ به اتمام رسید..