برگزاری وبینار با عنوان “دفاع ازعقلانیت دین داری با تکیه برمعنای زندگی”

با توجه به شرایط شیوع کرونا نشست های علمی فرهنگی در قالب وبینار ها برای اساتید و کارکنان دانشگاه برگزار می شود . این نشست نیز با استفاده از قالب وبینار در روز ۱۳ مرداد ساعت ۱۶ تا ۱۸ باشرکت علاقه مندان بصورت غیر حضوری برگزار شد .سخنران این برنامه آقای دکتر بیات بود.