برگزاری وبینارهای آموزش ریاضی

در ادامه برگزاری وبینارهای علمی دانشکده علوم پایه، با توجه به گزارش مدیر محترم گروه ریاضی، وبینارهای دانشجویان دکتری آموزش ریاضی دانشکده علوم پایه به شرح ذیل در تاریخ های ذکر شده برگزار می شود.

۱- احتمالات در ریاضیات مدرسه ای

ارائه دهنده: آقای مجتبی اسکندری

تاریخ : دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸

 

۲- آشنایی با نظریه گفتمان شناختی با تأکید بر مفهوم مشتق

ارائه دهنده: آقای سعید حق جو

تاریخ:  دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت  ۱۸

 

۳- در این شرایط …، تکلیف … چیست؟

In this condition, what is the task

 ارائه دهنده: آقای مهدی ایزدی

تاریخ: دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸

 

۴- تفکر آماری، چیستی و چرائی

ارائه دهنده: خانم آناهیتا کمیجانی

تاریخ: دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸

 

علاقمندان می‌توانند پس از نصب برنامه adobe connect، از طریق لینک زیر و انتخاب گزینه مهمان در وبینار شرکت نمایند:

https://vc.sru.ac.ir/webinar