برگزاری همایش اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر اخلاق اهل بیت در تاریخ ۶ اردیبهشت برگراز شد

این همایش با همکاری گروه معارف اسلامی دانشکده علوم انسانی برگزار شد. عده کثیری ازاندیشمندان، پژوهشگران و فعالان این حوزه مطالعاتی از جمله آقای دکتر لیگنهوزن از کشور آمریکا در این همایش شرکت داشتند.

image4