برگزاری هشتمین جلسه هماهنگی شورای مدیریت فرهنگی با دبیران انجمن ها و کانون های دانشجویی

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد؛ 

به گزارش رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه هشتمین جلسه هماهنگی شورای مدیریت فرهنگی با حضور معاون محترم فرهنگی و اجتماعی و دبیران کانون ها و انجمن های دانشجویی به صورت حضوری در سالن علامه حسن زاده آملی برگزار شد. در ابتدای این جلسه پس از قرائت قرآن کریم، رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه گزارش مختصری از فعالیتهای کانون ها و انجمن های دانشجویی در سالی که گذشت ارائه کردند. در ادامه دبیران کانون های ایثار، قران و کارآفرینی و نیز دبیران انجمنهای معماری، گرافیک، مکانیک و و صنایع مبلمان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. همکاری برای انجام برنامه ها بین تشکل ها و کانون ها، اطلاع رسانی بیشتر برنامه ها در کانال دانشگاه، تشکیل کارگاههای آشنایی با جشنواره های رویش و حرکت، تسهیل روند دریافت بودجه از دانشکده ها توسط انجمن ها، اقامت فعالین فرهنگی در خوابگاه در در ایام تابستان، ارتباط بیشتر نهاد با کانون های مذهبی و همچنین همکاری بیشتر دانشکده ها با انجمن ها از نکات بیان شده توسط این دبیران بود. در ادامه برنامه معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان اهمیت فرهنگ و دانشجویان فعال فرهنگی در تعریف جدید دانشگاههای فعال را متذکر شدند و سه رکن اصلی انجام برنامه ها را ماموریت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، بیانیه گام دوم انقلاب و معیارهای جشنواره های ملی رویش و بین المللی حرکت اعلام کردند.

در ادامه آقایان فریدونی و ترشیزی کارشناسان محترم انجمن ها و کانون ها نکات زیر را برای دانشجویان اعلام کردند: نخست اینکه حداقل دو ماه از مسئولیت همه دبیران باقیست و حتماً در این دو ماه فعالیت ها ادامه یابد. دوم اینکه دبیران محترم با اداره فرهنگی در جهت اجرای انتخابات پرشور کانون ها و انجمن ها همکاری نمایند و آخرین نکته اینکه دبیران محترم گزارش عملکرد یک ساله خود را تا شهریور ماه تحویل اداره فرهنگی نمایند.