برگزاری هشتمین جشنواره ملی سازه نجات تخم مرغ در دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی با همکاری معاونت فرهنگی، هشتمین جشنواره طراحی سازه نجات تخم مرع را در سطح ملی با مشارکت انجمنهای علمی معماری، عمران و گرافیک برگزار مینماید.

این رویداد مهم در تاریخ ۸ و ۹ خرداد ۱۴۰۳ به میزبانی دانشکده معماری و شهرسازی برگزار و ریاست آن به عهده معاوت پژوهشی دانشکده خواهد بود

پوستر این جشنواره ضمیمه میباشد.