دانشکده مهندسی مکانیک خبر داد

انتخاب غرفه دانشکده مهندسی مکانیک به عنوان غرفه شایسته تقدیر

نمایشگاه هفته پژوهش در دانشگاه شهید رجائی از تاریخ ۲۴ آذرماه تا ۲۸ آذرماه در محل سالن دانشکده تربیت بدنی برگزار گردید. در این نمایشگاه غرفه دانشکده مهندسی مکانیک به عنوان غرفه شایسته تقدیر انتخاب گردید. همچنین از آقای مهندس حیدر رمضانی به عنوان مسئول هماهنگی برگزاری نمایشگاه و جمعی از دانشجویان و اعضاء انجمن های علمی دانشکده مهندسی مکانیک تقدیر گردید. از آنجائی که آقایان دکتر رحمانی، دکتر حمزه ­لو و دکتر علیگودرز تلاش­ های فراوانی در برگزاری این نمایشگاه داشته ­اند، دانشکده مهندسی مکانیک کمال تشکر و قدردانی را از این عزیزان دارد.

img_20181222_143044 img_20181222_143047 img_20181222_143053.