برگزاری نشست های هیأت اجرایی کمیته بین المللی مستندنگاری میراث فرهنگی (CIPA)

به گزارش دفتر همکاریهای علمی و روابط بین الملل دانشگاه شهید رجایی، طی سال ۲۰۲۰ جلسات ماهانه هیأت اجرایی کمیته بین المللی مستندنگاری میراث فرهنگی (CIPA) متشکل از ۱۲ عضو از کشورهای مختلف جهان به طور منظم و به صورت برخط با حضور آقای دکتر عباس مالیان عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران تشکیل گردید. آقای دکتر مالیان به عنوان عضو متخصص و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سیپا، در انتخابات برگزار شده طی گردهمایی مجمع عمومی کمیته مزبور که در سال ۲۰۱۹ در کشور اسپانیا برگزار گردید به عنوان عضو هیأت اجرایی سیپا انتخاب شدند.

مباحث، تصمیمات و مصوبات جلسات اخیر هیأت اجرایی کمیته بین المللی مستندنگاری شامل موارد زیر بوده است:

  • برنامه ریزی برای برگزاری همایش بزرگ و بین المللی چهارسالانه مستندنگاری که از تاریخ ۷ تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ در کشور چین برگزار خواهد شد.
  • دریافت گزارش از کارگروه های سه گانه سیپا شامل:
  • کاربرد ثبت، مستندنگاری و مدیریت اطلاعات در زمینه مستندنگاری میراث فرهنگی
  • فناوری های نوین برای مستندنگاری هندسی میراث فرهنگی
  • آموزش و گسترش و فرهنگ سازی

و بحث و بررسی درباره فعالیت های در حال انجام در زیرگروه های تخصصی

  • بررسی وضعیت مستندنگاری در کشورهای مختلف جهان و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء سطح کمی و کیفی مستندنگاری اصولی
  • تهیه و توزیع روزنامه و نشریات مستندنگاری در سطح جهان
  • تشویق علاقه مندان و متخصصان فعال در حوزه مستندنگاری در سطح کشورهای مختلف جهان
  • بررسی درخواست های رسیده به کمیته در موضوعات مختلف و پاسخ دادن به آنها و ارائه مشاوره ها و راهکارهای علمی و فنی
  • ایجاد ارتباط با شرکت های تراز اول بین المللی و کارخانجات دارای فناوری بالا به منظور پشتیبانی از فعالیت های سیپا در سطح جهان

کد خبر: ۹۹۱۰۲۹۰۹