برگزاری نشست دبیران انجمن های علمی – دانشجویی

#نشست_مشترک_شورای_دبیران_انجمن_ها

در روز یک شنبه ۱۰ آذر اولین نشست مشترک بین دبیران انجمن های علمی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با حضور مسئولین معاونت محترم فرهنگی و دبیر دبیران انجمن های علمی برگزار شد

در این نشست آقای علی حاتمی دبیر این شورا گفت : با توجه به وضع موجود و مشکلاتی که شاهد آن هستیم بهتر است فعالیت انجمن ها سمت و سوی فرادانشگاهی پیدا کند و البته با کمک سایر انجمن ها حتی انجمن های سایر دانشگاه ها صورت گیرد.

وی افزود: جهت یکپارچه سازی مستندات و گزارش فعالیت انجمن ها سامانه ای راه اندازی شده که امکان بارگذاری فایل نیز در آن وجود دارد.

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b2-%db%b0%db%b2_%db%b1%db%b5-%db%b5%db%b9-%db%b3%db%b1