برگزاری نشست تحلیل و نقد علمی سند ۲۰۳۰

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، در ادامه سلسله وبینارهای فرهنگی و اجتماعی و با عنایت به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر استعماری بودن سند ۲۰۳۰ از یک سو و لزوم توانمندسازی فرهنگی و بصیرت افزایی اعضای هیأت علمی این دانشگاه که مستقیما” با معلمان کشور در ارتباط هستند و در معرض ابهامات و پرسش های مرتبط با این سند قرار دارند و لازم است توانایی اقناع فکری و علمی در این زمینه را داشته باشند از سوی دیگر، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در راستای وظایف فرهنگ سازی و روشنگرانه خود اقدام به برگزاری نشستی با موضوع ” تحلیل و نقد سند ۲۰۳۰ ” توسط استاد معظم جناب حجت الإسلام و المسلمین حمید پارسانیا در تاریخ ۶/۷/۹۹ کرد که مورد استقبال قابل توجه اعضای هیأت علمی دانشگاه قرار گرفت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این سخنرانی با تأکید بر جایگاه مهم و مأموریت راهبردی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که عهده دار مسئولیت حساس تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش است و ضرورت پرداختن به اینگونه مباحث در این دانشگاه، به تبیین فلسفه وجودی و مبانی نظری سند استعماری ۲۰۳۰ پرداختند و مغایرت های آن را با اهداف و آرمان های آموزشی، تربیتی و فرهنگی نظام اسلامی به تفصیل بیان کردند.

استاد حمید پارسانیا همزمان با تحصیلات دانشگاهی در رشته جامعه شناسی در دانشگاه تهران، به تحصیل علوم دینی در حوزه علمیه قم نیز مشغول گردید و تحصیلات حوزوی خود را تا مدارج عالی طی کرد. فقه، اصول، فلسفه و عرفان نزد استادان بزرگ حوزه میرزا هاشم آملی، فاضل لنکرانی، وحید خراسانی، حسن زاده آملی و جوادی آملی آموخت.

از مهم‌ترین مسئولیت‌های او می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
  • عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
  • رئیس سابق دانشگاه باقرالعلوم
  • رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم
  • عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
  • رئیس شورای حوزویشورای عالی انقلاب فرهنگی
  • رئیس پژوهشگاه علوم وحيانی معارج
  • عضو هیأت مؤسس انجمن فلسفه میان‌فرهنگی ایران