برگزاری نخستین بزرگداشت روز فرهنگ دانشگاه

به گزارش رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه نخستین بزرگداشت روز فرهنگ به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید رجایی روز یکشنبه ساعت ۱۲ در سالن معاونت فرهنگی هم زمان با روز فرهنگ عمومی، برگزار شد. در این مراسم برخی اعضای هیات علمی، رووسای دانشکده ها، همکاران و دانشجویان منتخب حضور داشتند. همزمان این برنامه بصورت زنده در سامانه lms پخش شد.
رئیس محترم دانشگاه و مسئول محترم نهاد مقام معظم رهبری در این جلسه سخنرانی کردند و در ادامه معاونت فرهنگی دانشگاه عملکرد این حوزه در سال تحصیلی گذشته را به حضار گزارش دادند. در پایان مراسم نیز از برگزیدگان فرهنگی در سه حوزه اساتید، کارمندان و دانشجویان تقدیر به عمل آمد.

برگزیدگان روز فرهنگ ۱۴۰۰

عملکرد معاونت