برگزاری مصاحبه پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون ( استعداد های درخشان)

گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی در تاریخ ۹۷/۵/۳۰  از متقاضیان بدون آزمون، استعدادهای درخشان، طی مصاحبه های علمی با کارگروههای مربوطه پذیرش بعمل آوردند که در نهایت اسامی پذیرفته شدگان به معاونت آموزش کل و تحصیلات تکمیلی ارسال گردید.