برگزاری مصاحبه های پذیرش دانشجوی دکتری در دانشکده علوم انسانی

به نام خدا

 جلسات مصاحبه پذیرش متقاضیان دوره دکتری در دو گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی با حضور تیمی از اساتید برجسته دانشکده علوم انسانی در حال برگزاری است.

مصاحبه های گروه علوم تربیتی در تاریخ ۲۹ و ۳۰ خرداد برگزار گردید و جلسات گروه معارف اسلامی در روزهای ۳ و ۴ تیر ماه برگزار خواهد شد.

img_2667