برگزاری مصاحبه دکترا

طبق برنامه زمان بندی شده دانشگاه، مصاحبه دکترا در روزهای یکشنبه و سه شنبه مورخ ۰۲//۹۸/۰۴ و۹۸/۰۴/۰۴ برگزار گردید. این مصاحبه در دو گروه جامدات برای گرایش های ارتعاشات و کترل و طراحی کاربردی  و گروه ساخت و تولید برگزار شد.

لازم به ذکر است که روزهای  یکشنبه ۹۸/۰۴/۰۹ و سه شنبه ۹۸/۰۴/۱۱ برای افراد جامانده از دور اول مصاحبه اختصاص یافته است