طبق برنامه زمان بندی شده دانشگاه، مصاحبه دکترا در روزهای یکشنبه و سه شنبه مورخ 02//98/04 و98/04/04 برگزار گردید. این مصاحبه در دو گروه جامدات برای گرایش های ارتعاشات و کترل و طراحی کاربردی  و گروه ساخت و تولید برگزار شد.

لازم به ذکر است که روزهای  یکشنبه 98/04/09 و سه شنبه 98/04/11 برای افراد جامانده از دور اول مصاحبه اختصاص یافته است