برگزاری مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته سراهای دانشجویی

مرکز بهداشت، درمان، مشاوره و سبک زندگی دانشگاه به مناسبت هفته سراهای دانشجویی برگزار میکند: