برگزاری مسابقه مثل های قرآنی به مناسبت روز دانشجو

کانون قرآن و عترت برگزار می کند:  برگزاری مسابقه مثل های قرآنی ؛تا ۲۰ آذر ماه

 

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b2-%db%b0%db%b4_%db%b2%db%b3-%db%b5%db%b6-%db%b0%db%b8