برگزاری مسابقه انتخاب لوگوی انجمن علمی مهندسی متالوژی و مواد

مسابقه طراحی لوگوی انجمن علمی مهندسی متالوژی و مواد توسط دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین برگزار شد. در پایان از میان ۷۰ طرح دریافت شده، طرح خانم فاطمه ملامحمدی از دانشجویان رشته معماری ورودی سال ۹۶ برگزیده شد.

photo_2019-11-14_11-48-49