برگزاری مسابقات دراز و نشست کارکنان ( به مناسبت هفته تربیت بدنی )

به نام خدا

 

با توجه به شرایط ایجاد شده در رابطه با ویروس کویید ۱۹ مسابقه  دراز نشست کارکنان دانشگاه با رعایت مقررات و پروتکلهای بهداشتی در تاریخ ۲۶ و ۲۷ آبان ۱۳۹۹ در سالن کشتی بصورت انفرادی برگزار شد. در طی   برگزاری    ۱۱     نفر از همکاران گرامی   در رده های سنی زیر  ۴۰  سال و بالای ۴۰   سال شرکت نمودند.   اسامی مقام آوران این به شرح ذیل تقدیم می شود.

رده سنی زیر تا ۴۰ سال (آقایان)                                  رده سنی بالای ۴۰ سال

  • ابراهیم سلمانی                                                   ۱-حسن فارسیجان
  •  نادر زمان پور                                                          ۲- محمد ذبیحی نژاد
  • مجتبی حسن بیگی                                               ۳- مرتضی نوایی پور

                                                                                

 

 

 

­­­­