برگزاری مراسم گرامیدشت هفته معلم و هفته آموزش دانشکده علوم انسانی

روز چهارشنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، گردهمایی اساتید محترم دانشکده علوم انسانی به مناسبت گرامیداشت هفته معلم و هفته آموزش در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی صورت گرفت . در این مراسم آقای دکتر عمادی سخنرانی نمودند و در ادامه گفتگوی صمیمانه اساتید انجام شد.