برگزاری مراسم هفته پ‍‍ژوهش و فناوري سال ۱۳۹۴

هفته پ‍‍ژوهش و فناوري سال ۱۳۹۴ با شعار پژوهش و فناوري؛ عزم ملي و رويكرد جهاني در هفته آخر آذرماه برگزار مي گردد.

عناوين روزهاي هفته پژوهش و فناوري به شرح زير است:

 پژوهش، فناوري و مدرسه ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ يكشنبه
    پژوهش، فناوري و صنعت  ۲۳/۰۹/۱۳۹۴ دوشنبه
پژوهش، فناوري و دانشگاه كارآفرين  ۲۴/۰۹/۱۳۹۴ سه شنبه
   پژوهش، فناوري و حاميان پژوهش ۲۵/۰۹/۱۳۹۴ چهار شنبه
    پژوهش، فناوري، اقتصاد ملي و اقتصاد مقاومتي  ۲۶/۰۹/۱۳۹۴ پنج شنبه
   پژوهش، فناوري، حوزه و دانشگاه ۲۷/۰۹/۱۳۹۴ آدينه

                        دانشگاه شهيد رجائي نيز به مناسبت هفته ملی پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۴، همزمان با برگزاري كارگاه ها، همايش ها، مسابقات علمي، برپايي نمايشگاه هاي داخلي و خارجي، اقدام به شناسايی پژوهشگران برتر دانشگاه به منظور تقدير در هفته پژوهش مي نمايد. تقدير از برگزيدگان در حوزه هاي نشان درجه يک پژوهش، اساتيد پژوهشگر برتر دانشگاه، دانشجويان پژوهشگر برتر دانشگاه، دانشجويان پژوهشگر برتر ويژه دانشجويان دبيری، پايان نامه های برتر (دانشجو و استاد راهنما)، کتاب های برتر سال، حاميان نشر، مجری طرح برگزيده برون دانشگاهی، نويسنده برتر مقالات سال و نشريه برتر سال خواهد بود.