برگزاری مراسم هفته پژوهش دانشکده علوم انسانی

روز یکشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۴ مراسم هفته پژوهش دانشکده علوم انسانی در سالن کنفرانس دانشکده برگزار گردید. در این مراسم جناب آقای دکتر ساکی در مورد اهمیت پژوهش در تربیت معلم سخنرانی فرمودند و سپس اساتید و دانشجویان محترم سوالات و نقطه نظرات خود را مطرح کردند.در ادامه از اساتید پژوهشی شایسته تقدیر دانشکده (آقای دکتر خادمی،  آقای دکتر صلواتی و  خانم دکتر حمیدی)و همچنین دانشجوی پژوهشی برتر دانشکده(  خانم افسانه عزیزی) تقدیر به عمل امد.

12222356