برگزاری مراسم روز کارمند در دانشکده علوم انسانی

مراسم روز کارمند در دانشکده علوم انسانی شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ در محل سالن کنفرانس دانشکده برگزار شد و از همه ی کارشناسان این دانشکده تقدیر به عمل آمد . در این جلسه ضمن تشکر از زحمات کلیه کارکنان دانشکده در طول یک سال گذشته، ویژگی های کارمندان موفق در سیستم های اداری توسط ریاست دانشکده تشریح و ضمن دعوت از همگی همکاران جهت ارتقا انگیزش، همدلی و توجه به مخاطبین ( علی الخصوص دانشجویان) برای همه آنان آرزوی سلامتی، نشاط و موفقیت در تمام سطوح زندگی داشتند. در ضمن معاونین دانشکده و کلیه شرکت کنندگان در جلسه در خصوص مسائل دانشکده و موضوعات حوزه خود مطالب ارزنده ای را بیان داشتند. در پایان هدایایی به رسم یادبود به کارشناسان اهدا گردید.