برگزاری مراسم تودیع و معارفه معاونت آموزشی و معاونت دانشجویی دانشکده علوم انسانی

دوشنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۸ با حضور  آقای دکترمالیان مدیر محترم برنامه ریزی آموزشی و  آقای دکتر طهماسبی پور رئیس دانشکده علوم انسانی و اعضای محترم هیات علمی دانشکده مراسم تقدیر از خانم دکتر خالوندی و آقای دکتر جعفرپور و همچنین معارفه آقای دکتر نصری و آقای دکتر نجاتی در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی برگزار شد.

whatsapp-image-2019-10-22-at-3-10-37-am1 whatsapp-image-2019-10-22-at-3-10-37-am whatsapp-image-2019-10-22-at-3-11-52-am whatsapp-image-2019-10-22-at-3-11-54-am