برگزاری مراسم تقدیر از دانشجویان همیار در امر مصاحبه دانشجو معلمان

روز چهارشنبه مورخ ۱۷ مهر مراسمی جهت تقدیر از دانشجویانی که در مصاحبه پذیرش معلمی سال ۹۸ همکاری نمودند با حضور رئیس دانشکده علوم انسانی جناب آقای دکتر طهماسبی پور برگزار گردید.