شورای آموزشی

این جلسه با حضور هیات ریسه دانشکده و همچنین مدیران محترام گروه ها در تاریخ ۹۷/۶/۵ برگزار شد.

در این جلسه در ارتباط با موضوعاتی نظیر ارزیابی مدیران از مجموعه تحت نظارت در اتوماسیون اداری، حضور کامل و تمام وقت به هنگام انتخاب واحد دانشجویان، ارایه طرح درس اساتید بر اساس سر فصل های مصوب وزارت علوم، تاکید بر مجوز دفاع از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی فقط تا تاریخ ۲۰ شهریور، تکمیل لیست اساتید مدعو و … به بحث و گفتگو پرداخته شد.