برگزاری سومین جلسه کارآفرینی

سومین جلسه کمیته کارآفرینی دانشکده مهندسی مکانیک در تاریخ ۸ دی ماه در محل دفتر دانشکده مهندسی مکانیک برگزار شد. لازم به ذکر است اهداف کلی کمیته کارآفرینی کمک به گسترش فرهنگ کارآفرینی و مسائل مربوط در دانشکده و ارتقای سطح مهارت دانشجو معلمان در زمینه آموزش و ایجاد فرصت های کارآفرینی می باشد حاضرین در این جلسه آقایان دکتر علی گودرز رئیس دانشکده مهندسی مکانیک، دکتر رفاهی اسکویی،دکتر علی میرمحمدی، مهندس احسان شریعتی راد، مهندس مهدی فیض الله زاده و مهندس حیدر رمضانی بودند. .

dsc_0067 dsc_0068 dsc_0065