برگزاری سمینار تخصصی سیستم‌های مخابراتی در حوزه‌ی ریلی

روز سه‌شنبه مورخ ۲۸ آذر سمینار تخصصی سیستم‌های مخابراتی در حوزه‌ی ریلی در سالن کنفرانس دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر ساعت ۱۲ توسط آقای مهندس یوسف کاکاوندی، مدیر پروژه‌های مخابراتی در حوزه‌ی ریلی، برگزار خواهد شد.

photo_2017-12-16_03-15-55