برگزاری سخنرانی مغز چگونه می‌داند کی حرکتم کنیم و کی بایستیم

روز شنبه دوم دی ماه سال ۹۶ در سالن کنفرانس دانشکده ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید رجایی، سخنرانی با موضوع مغز چگونه می‌داند کی حرکت کنیم و کی باسیتیم، توسط اقای دکتر میرزایی از مرکز تحقیقات یولیش آلمان برگزار شد.

photo_2017-12-25_14-18-37 photo_2017-12-25_14-18-41 photo_2017-12-25_14-18-43 photo_2017-12-25_14-18-44 photo_2017-12-25_14-18-45 photo_2017-12-25_14-18-49 photo_2017-12-25_14-18-55