برگزاری سخنرانی علمی به مناسبت هفته پژوهش

به مناسبت هفته پژوهش و با هدف گرامیداشت دانش و دانشمند از دانشمند فرزانه دکتر ایمان افتخاری دارنده ۳ مدال طلای جهانی ریاضی، معاونت پژوهشکده ریاضی پژوهشگاه دانش های بنیادی و هم دوره ای پروفسور مریم میرزاخانی دعوت به سخنرانی گردید. در این سخنرانی دکتر افتخاری پژوهش های مریم میرزاخانی را به صورت اجمالی مورد بررسی دادند. این سخنرانی مورد استقبال تعداد کثیری از اساتید و دانشجویان دانشگاه قرار گرفت

e7

e11