برگزاری دومین کنفرانس ملی مکانیک محاسباتی و تجربی

با توجه به شیوع ویروس کرونا دومین کنفرانس ملی مکانیک محاسباتی و تجربی روز سه شنبه ۱۰ تیر به صورت مجازی برگزار برگزار شد.  در این کنفرانس مقالات به صورت مجازی ارائه و کارگاه های مجازی نیز برگزار گردید.

لیست مقالات و سخنرانی ها