معاون آموزشي و پژوهشي

برگزاری دومین جلسه کمیته علمی اولین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه

صبح امروز دوشنبه ۱۲ بهمن ماه دومین جلسه کمیته علمی اولین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه با محوریت داوری نهایی مقالات ارسال شده به دبیرخانه همایش و نحوه برگزاری آن تشکیل شد. در این جلسه اعضای کمیته در خصوص برگزاری هر چه بهتر همایش با تاکید بر اعتلای  علمی همایش و همچنین ارائه راه کارهایی در راستای بهره گیری هر چه بیشتر شرکت کنندگان در روز همایش به بحث وتبادل نظر پرداختند.

IMAG01402.