برگزاری دومین جلسه هماهنگی اساتید مدرس تربیت بدنی

دومین جلسه هماهنگی اساتید مدرس تربیت بدنی و ورزش ۱ در تاریخ   ۱۹/۳/۹۹ ساعت ۱۱ الی ۱۳ در سایت دانشکده علوم ورزشی و با رعایت پروتوکل های بهداشتی انجام شد. در این جلسه ابتدا خانم دکتر شهیدی در مورد تغییرات تدریس واحدهای مذکور مبنی بر مصوبات پژوهشگاه تربیت بدنی و شورای آموزشی دانشکده پرداخت سپس آقای دکتر لطفی به سوالات اساتید در مورد استفاده از LMS  دانشگاه پاسخ دادند.

متعاقب جلسه مذکور دو اصلاعیه صادر شد:

اطلاعیه شماره ۱ مربوط به درس تربیت بدنی :

  1. درس تربیت بدنی بصورت تئوری و مجازی اجرا می گردد و متاسفانه امکان برگزاری جلسات حضوری برای تدریس یا امتحان وجود نخواهدداشت.

۲- برای معرفی یک منبع مشترک و یکسان جهت تدریس و آزمون تئوری، پنج فصل از کتاب تربیت بدنی عمومی که در دست چاپ در انتشارات دانشگاه است، در قالب یک فایل PDF تهیه و در اختیار اساتید محترم قرار می گیرد تا در سامانه LMS بارگذاری شده و تدریس شود (اساتید محترم در معرفی و بارگذاری مطالب تکمیلی مختار هستند اما تلاش گردد تا امتحان تئوری از همین منبع تدریس مشترک بعمل آید).

۳- برگزاری کلاس های آنلاین و بارگذاری مطالب آموزشی از طریق سامانه LMS دانشگاه صورت پذیرد و در مجموع کلاسهای برگزار شده و مطالب بارگزاری شده حداقل در حد ۱۰ جلسه آموزشی باشد تا امکان برگزاری امتحان فراهم شود. (اطلاع رسانی به دانشجویان در خصوص برگزاری کلاس یا انجام تکالیف از طریق ارسال پیغام در بخش شرکت کنندگان در هر گروه درسی در سامانه LMS امکان پذیر است).

۴- با توجه به اینکه درس تربیت بدنی بصورت تئوری ارائه می شود، آخرین مهلت اعلام نمرات ۱۵ تیرماه خواهدبود.

 

اطلاعیه شماره ۲ مربوط به درس ورزش ۱  :

  1. بخش تئوری که شامل حداقل ۸ جلسه بارگذاری محتوای آموزشی برای آشنایی با مقررات و تکنیکهای رشته ورزشی مربوطه و یا برگزاری کلاسهای آنلاین توسط استاد درس است و ارزشیابی آن نیز از طریق دادن تکالیف یا برگزاری امتحان غیرحضوری اجرا خواهد شد و ۱۰ نمره از نمره پایانی دانشجو را به خود اختصاص خواهد داد.

۲- بخش مهارتی که شامل آموزش رشته شطرنج می باشد و تمامی دانشجویانی که درس ورزش ۱ را انتخاب کرده اند در گروههای درسی که توسط دانشکده تعریف خواهدشد در کلاسهای آموزش مجازی شرکت کرده و مورد ارزشیابی قرار خواهندگرفت و ۱۰ نمره باقیمانده آنان به اساتید اصلی درس اعلام خواهدشد تا بصورت نمره نهایی در سیستم ثبت شود.

از کلیه اساتید محترم که با درک موقعیت خاص ترم جاری در برگزاری هر چه بهتر دروس عملی همکاری می کنند، سپاسگزارم.