برگزاری دومین جلسه شورای انتشارات دانشگاه

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و به نقل از آقای دکتر زرنوشه سرپرست اداره انتشارات دانشگاه، دومین جلسه شورای انتشارات دانشگاه روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ در محل سالن جلسات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با حضورآقای دکتر مجتبی قربانی، معاون پژوهش و فناوری آقای دکترحسن زرنوشه، سرپرست اداره  انتشارات، آقای دکتر شرقی، آقای دکتر شیروانی مقدم،آقای دکتر کرمی گزافی، آقای دکتر پرویزی ،آقای دکتر آشنای قاسمی، آقای دکتر سید کابوس صالحی و خانم دکتر صفخانی و با حضور کارشناسان اداره انتشارات آقای مهندس معتمدنژاد، خانم فیروزی و خانم کیا ، موضوع جلسه با محوریت بررسی بازنگری آئین نامه ها و شیوه نامه موجود نشریات و کتب  دانشگاه برگزار گردید.

معاونت پژوهش وفناوری

کد خبر ۰۳۰۴۱۰۰۱