برگزاری دوره علم ورزی در دوران همه گیری (Experiencing Science in Pandemic)

با مشارکت دفتر همکاری های علمی و بین الملل و مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجائی برگزار می شود:

دوره علم ورزی در دوران همه گیری (Experiencing Science in Pandemic)

زمان برگزاری: از شنبه ۹۹/۰۴/۲۸ روزهای زوج ساعت ۱۷ الی ۱۸

مدرس: دکتر احمدی بصیر عضو هیات علمی دانشگاه سنترال میسوری آمریکا

اطلاعات بیشتر و ثبت نام در:

https://sru.ac.ir/maharat/product/experiencing-science-in-pandemic