برگزاری دوره تخصصی معاونت‌ تربیت و آموزش بسیج اساتید توسط کانون بسیج اساتید

دوره تخصصی معاونت‌ تربیت و آموزش بسیج اساتید

کانون بسیج اساتید دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با همکاری معاونت تربیت و آموزش بسیج اساتید تهران بزرگ برگزار می کند:

موضوع :
ایران قوی و عظمت ملت ایران در ۱۴۰۰
(به همراه پرسش و پاسخ)

سخنران :
آقای دکتر محمد آزادی
متخصص علوم سیاسی

زمان :
یکشنبه ۲۳ خرداد، ساعت ۱۷ تا ۱۹

گواهینامه حضور در این برنامه توسط سازمان مرکزی بسیج اساتید تهران بزرگ صادر می شود.

پیوند ورود به جلسه :
http://online.baharan.ir/b/wka-lc4-bas

گذرواژه ورود به جلسه :
۵۰۸۳۱۳