برگزاری دوره تخصصی اخلاق ویژه استادان و محققان

معاونت فرهنگی و اجتماعی و شورای هم اندیشی اساتید دانشگاه برگزار می کند:

 • دوره تخصصی اخلاق
 • ویژه استادان و محققان
 • با اعطای گواهی فرهنگی
 • زمان:       از ۱۲ اردیبهشت تا ۲۲ اردیبهشت، ساعت ۱۷ تا ۱۹
 • لینک ورود به جلسه:    https://vc.sru.ac.ir/rf9bqxi24m83

 

« برنامه دوره های تخصصی »

 • دکتر محسن جاهد

دانشیار دانشگاه شهید یهشتی

موضوع: ما و مسئله فقر دیدگاهی اخلاقی

۱۲ اردیبشهت، ساعت ۱۷ الی ۱۹

 

 • اسدالله رحمان زاده

استاد کالج کانترا کاستای آمریکا

موضوع: تاملات اخلاقی و فلسفی بر سوره الرحمن

۱۳ اردیبهشت، ساعت ۱۷ الی ۱۹

 

 • دکتر سید محسن میر باقری

استاد دانشگاه شهید رجایی

موضوع: رمضان و اخلاق قرآنی

۱۶ اردیبهشت، ساعت ۱۷ الی ۱۹

 

 • حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی فضلی

مدیر گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

موضوع: جایگاه معرفت توحیدی در زندگی معنوی

۱۸ اردیبهشت، ساعت ۱۷ الی ۱۹

 

 • دکتر احد فرامرز قراملکی

استاد دانشگاه تهران

موضوع: انگاره های اخلاقی

۲۱ اردیبهشت، ساعت ۱۷ الی ۱۹

 

 • دکتر عبدالله صلواتی

دانشیار دانشگاه شهید رجایی

موضوع: نجات پدیدار های اخلاقی بر پایه نظریه سلول اخلاقی

۲۲ اردیبهشت، ساعت ۱۷ الی ۱۹