برگزاری دوره آموزشی آنلاین فتوشاپ (ویژه معماران)

دوره آموزشی آنلاین فتوشاپ ویژه معماران

 

مدرس: دانشجو دکتری “فرشته احسانی اسکویی”

هزینه برای دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی:  ۲۰۰/۰۰۰ تومان

هزینه برای سایر دانشجویان: ۲۵۰/۰۰۰ تومان

 

روزهای برگزاری:  جمعه ها ساعت  ۱۰ الی ۱۲