برگزاری دوره آموزشی، توجیهی آشنایی با قوانین و مقررات دانشجویی در دانشگاه شهید رجایی

باتوجه به جایگاه اخلاق و نقش قانون  در تنظیم روابط دانشجویان در  محیط‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها، آئین‌نامه های‌ مقررات دانشجویی تدوین شده‌ است تا دانشجویان در طول دوره تحصیل، در محیط‌های آموزشی، اعم از داخل و خارج از دانشگاه بتوانند ضمن آشنایی با مقررات از حقوق خود دفاع و حراست  کنند و نسبت به رعایت آن اهتمام لازم را داشته باشند. لذا معاونت دانشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با هماهنگی دبیرخانه شورای انضباطی دانشگاه دوره آموزش مجازی با همین عنوان را در روز پنجشنبه مورخه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ تا ۱۷ برای دانشجویان در تمامی دوره‌های تحصیلی برگزار می‌کند.