اداره تربیت بدنی برگزار کرد

دوره آب درمانی،  در دانشگاه شهید رجائی برگزار گردید

dscn3487

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از رئیس اداره تربیت بدنی، دوره آب درمانی در دانشگاه شهید رجائی برگزار شد. این دوره زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ششم الی هشتم تیرماه در محل اداره تربیت بدنی دانشگاه شهید رجائی و با شرکت بیست دانشجوی پسر و بیست وهفت دانشجوی دختر از مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های سراسر استان تهران در دو بخش کلاس های عملی و تئوری برگزار گردید.

در این دوره، آقایان: دکتر صالحی، دکتر پورسعید و دکتر مرادی شهپر به عنوان مدرسین دروس تئوری و خانم دکتر مهدویانی و آقای دکتر عباسی، به عنوان مدرسین کلاس های عملی؛ حضور داشتند.

آزمون این دوره در روز یکشنبه مورخ هفدهم تیرماه۱۳۹۷ برگزار گردید و به کسانی که نمره قبولی در آزمون را کسب نمودند؛ گواهی اعطا گردید.