برگزاری حضوری کارگاه آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از رئیس دانشکده علوم ورزشی، کارگاه آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی به صورت حضوری برگزار شد.

بر اساس این گزارش، با توجه به شرایط بیماری کرونا و تاخیر در اجرای فعالیت های مربوط به رساله دکتری دانشجویان فیزیولوژی ورزشی به منظور تسریع در انجام امور مربوطه با رعایت پروتکل های بهداشتی کارگاه آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی به صورت حضوری در آزمایشگاه پژوهشی دانشکده علوم ورزشی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ با حضور دانشجویان دکتری فیزیولوژی ورزشی و برخی از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد برگزار شد.

لازم به ذکر است که مرحله مقدماتی این کارگاه به صورت مجازی در سامانه الکترونیکی دانشگاه قبلا برگزار شده است.