گزارش تصویری از برگزاری حضوری آزمایشگاه های عملیات حرارتی و ریخته گری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، آزمایشگاه های عملیات حرارتی و ریخته گری به صورت حضوری برگزار شد.

بر اساس این گزارش، آزمایشگاه های عملیات حرارتی و ریخته گری دانشجویان «مهندسی مواد و متالوژی» با رعایت کامل پروتکل بهداشتی در محیط دانشگاه و خوابگاه از ۱ شهریور به صورت حضوری شروع و به مدت سه هفته ادامه داشت.