برگزاری جلسه ی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

ستاد شاهد وایثارگر خبر داد: جلسه ی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه با حضور هیات رئیسه دانشگاه و مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ و بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه ۸ در روز دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰ در سالن اجتماعات شهید باهنر برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد ستاد شاهد دانشگاه، وضعیت تحصیلی دانشجویان و خدمات و دستورالعمل های بنیاد شاهد و ایثارگر طرح و بررسی گردید.