برگزاری جلسه گروه علوم تربیتی با حضور معاونت محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی جناب آقای دکتر پورکمالی

این جلسه دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی تشکیل گردید. در این جلسه اعضای گروه ضمن ابراز خرسندی از حضور معاونت محترم، بر لزوم همکاری های گروه علوم تربیتی در راستای رسالت دانشگاه و اهداف تربیت معلم تأکید داشته و حمایت معاونت محترم از برنامه های این گروه موجب دلگرمی اعضای محترم هیات علمی برای تلاش بیش از بیش گردید.

img_2212