برگزاری جلسه کمیسیون ماده یک

بسمه تعالی

به حول و قوه الهی در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ جلسه کمیسیون ماده یک به صورت غیر حضوری برگزار شد و پرونده های ترفیع پایه سالانه استادان محترم نامبرده ذیل بررسی و تایید شد:

۱- آقای دکتر سید مهدی میر اسماعیلی

۲- آقای دکتر عین الله خادمی

۳- آقای دکتر علی شرقی

۴- آقای دکترمسعود علیمردانی

۵- آقای دکتر اسماعیل ضرغامی

همچنین پرونده های اعضای محترم هیات علمی ذیل برای تبدیل وضعیت یا ارتقاء مورد بررسی و تایید قرار گرفت:

۱- آقای دکتر سعید خلیلی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی

۲- خانم دکتر معصومه صفخانی ارتقاء از استادیاری به دانشیاری

۳- آقای دکترعلی رحمانی هنزکی ارتقاء از استادیاری به دانشیاری

۴- آقای دکتر سینا رزاقی اصل ارتقاء از استادیاری به دانشیاری 

افزون بر این، درخواست های تایید اسناد و مدارک فرهنگی نیز همگی تا تاریخ ۱۸ مهر انجام و ارسال شد.

درضمن تعداد سه مورد از پرونده های دریافتی به دلیل نقص در مدارک یا نیاز به تقویت به به دانشکده برگردانده شد.

 

(ak)