برگزاری جلسه کارآفرینی

در روز یکشنبه 15 دی ماه جلسه دیگری از سری جلسات کارآفرینی با حضور دکتر علی گودرز ریئس دانشکده ، دکتر رفاهی معاون فنی دانشجویی، آقای رمضانی و مهندس شریعتی برگزار شد. در این جلسه پیرامون موضوعات زیر بحث و تبادل نظر شد: راه اندازی سایت مرتبط برگزاری کافه مکانیک با حضور اساتید برتر دانشگاهی […]

در روز یکشنبه 15 دی ماه جلسه دیگری از سری جلسات کارآفرینی با حضور دکتر علی گودرز ریئس دانشکده ، دکتر رفاهی معاون فنی دانشجویی، آقای رمضانی و مهندس شریعتی برگزار شد.

در این جلسه پیرامون موضوعات زیر بحث و تبادل نظر شد:

راه اندازی سایت مرتبط

برگزاری کافه مکانیک با حضور اساتید برتر دانشگاهی کشور در جهت ترغیب دانشجویان و ایجاد انگیزه در زمینه کارآفرینی و آموزش