برگزاری جلسه هیات مدیره انجمن رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران به میزبانی دانشکده علوم ورزشی

جلسه ماهانه هیات مدیره انجمن رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران به میزبانی دانشکده علوم ورزشی روز سه شنبه به تاریخ ۹۸/۱۱/۲۸  برگزار شد. در ابتدای این جلسه آقای دکتر مجید کاشف ریاست دانشکده علوم ورزشی با حضور در جمع اعضای هیات مدیره انجمن مذکور، ضمن خیر مقدم آمادگی این دانشکده را برای همکاری با انجمن اعلام نمودند و پیشنهاد راه اندازی نشریه دانشکده با همکاری انجمن رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی را مطرح نمودند که با استقبال و تصویب انجمن مواجه گردید.

اعضای هیات مدیره انجمن رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران عبارتند از :

  1. دکتر مهدی نمازی زاده (رئیس) ۲٫ دکتر مهدی شهبازی نائب رئیس) ۳٫ دکتر معصومه شجاعی (خزانه دار)
  2. دکتر غلامرض لطفی ۵٫ دکتر فرهاد قدیری ۶٫ دکتر امیر شمس   ۷٫   دکتر محمد تقی اقدسی
  3. دکتر علیرضا فارسی ۹٫دکتر افخم دانشفر (بازرس)      ۱۰٫  دکتر حسن خلجی  ۱۱٫  دکتر علیرضا بهرامی