برگزاری جلسه هماهنگی همایش بین المللی یافته های نوین در علوم ورزشی

روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳ با حضور دبیران، مدیران گروه های تخصصی و مسئولین کمیته های چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی یافته های نوین در علوم ورزشی، جلسه هماهنگی در محل اتاق جلسات دانشکده علوم ورزشی برگزار گردید. در این جلسه ضمن تقدیم ابلاغ مسئولین کمیته های برگزاری همایش، در خصوص ارسال مقالات رسیده تاکنون به داوران، جزئیات برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه، نشستها و پنل های تخصصی، کارگاه های آموزشی و همچنین سخنرانان کلیدی بین المللی بحث و بررسی شد و هماهنگی های لازم بعمل آمد.